„Tabus - ein unentbehrlicher Teil einer jeden Kulturgemeinschaft“. Съвременно образование и чужд език, научна конференция – май 2007, Велико Търново, Астарта, 2008. стр.156-163. ISSN:1313-4086 COBISS.BG-ID: 1124835812


Иванова, Милена (2008) „Tabus - ein unentbehrlicher Teil einer jeden Kulturgemeinschaft“. Съвременно образование и чужд език, научна конференция – май 2007, Велико Търново, Астарта, 2008. стр.156-163. ISSN:1313-4086 COBISS.BG-ID: 1124835812 Велико Търново, Астарта


 
  Статия
 
 Издадено
  14111
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/