Авторско свидетелство, Русия - 662955 от 10.01.1977(колектив)


Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 662955 от 10.01.1977(колектив) Бюллетень изобретений , 18.


 
  
 
 
  1411
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/