Судабе Мохафез: "Заобикаляйки свободата", "Първоначалният ред на света", "Перпетуум мобиле, този път в Бърно", "Великодушен, магичен и щастлив". Пътуване през Европа / Journey Across Europe. Русе: МД „Елиас Канети“, 2012, 63-76 с., 133-147 с., 203-213 с., 263-269 с., ISBN: 978-954-2992-03-5, COBISS.BG-ID: 1246438628.


Вълкова, Владимира (2012) Судабе Мохафез: "Заобикаляйки свободата", "Първоначалният ред на света", "Перпетуум мобиле, този път в Бърно", "Великодушен, магичен и щастлив". Пътуване през Европа / Journey Across Europe. Русе: МД „Елиас Канети“, 2012, 63-76 с., 133-147 с., 203-213 с., 263-269 с., ISBN: 978-954-2992-03-5, COBISS.BG-ID: 1246438628. Русе: МД „Елиас Канети“


 
  Превод
 
 Издадено
  14106
 Владимира Вълкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/