Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98


Рикевски, Румен (2003) Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 Societas Classica: Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 5-10 с. ISBN: 954-524-348-1


 
  Доклад
 
 Издадено
  14101
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/