Демонстрационен похват за интензивно развитие на усета за композиция.


Гюлчев, Николай (1989) Демонстрационен похват за интензивно развитие на усета за композиция. Сборник:“Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989.


 В разработката е описан похват, при който чрез прозрачни плоскости, подредени в определена конфигурация се демонстрира техническото изграждане на изображението и композиционното му организиране.
  Доклад
 изображение, демонстрация, композиция.
 Издадено
  1410
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/