The Problems of Cultural Mediation in Community Interpreting.


Василева-Петкова, Веселка (2016) The Problems of Cultural Mediation in Community Interpreting. Велико Търново


 
  Доклад
 Community interpreting, cultural mediation, minority language speakers
 Издадено
  14094
 Веселка Василева-Петкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/