Девети математически турнир на ВТУ за ученици


Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14092
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/