Политология и писихопатология на властта.


Узунов, Филип (2009) Политология и писихопатология на властта. В.Търново: ИВИС, 2009, 220 стр. ISBN: 9789548387446, COBISS.BG-ID 1230354660


 Упражняването на нерегламентирана власт, както и извратеният полов акт е патология от садомазохистичен тип. Властниците притежават психопатологична агресивност, която ги прави фаворити в свободната борба за властта. Тази борба не може да бъде спечелена от обикновен човек, защото той не притежава агресивния инстинкт на садистичния хомоманиак. При психопатите комплексът за власт е толкова силен, че наподобява ненормално развитите мускули на тренирани хора. Както нетрениран човек не може да спечели голямо спортно състезание, така и човек с нормална менталност не може да спечели състезанието за властта.
  Монография
 психопатология, лидерство, власт, политическо


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14088
 Филип Узунов

3. Тодоров. Антон. Меглена Кунева. Задкулисието на прехода - книга първа. София: Изто-Запад, 2013, 286 стр, ISBN: 9786191522019, цит. на стр. 15

2. • Манолов, Георги. За лидерството в политиката. -В:Годишник.КИА-Пловдив.Ред. Конарев,А.,Г.Маноло и др. Смолян: "Принта-КОМ", 2011, том VIII,стр.111- 124, ISSN: 1313-8472. цит. на стр.113, цит. от стр.51-53.

1. Марковска, А.Военното лидерство в постмодерния свят. Шансове за участие на жени в решаването на военни конфликти. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 1. Сб. от международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2009. Ред.В.Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2009, с. 154-167. ISBN 978-954-8387-62-0., цит. в библиографията, стр.167

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/