Политическото масонство. Опитът на Френската революция.


Узунов, Филип (2016) Политическото масонство. Опитът на Френската революция. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2016, 176 стр. ISBN : 9786192080556, COBISS.BG-ID 1274845156


 Книгата е посветена на формирането на модерното политическо франкмасонство през 18в. и подстрекателското му участие във Френската революция от 1789г. Изследването е насочено към най-широк кръг читатели.
  Монография
 масонство, революция, политическо


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14082
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/