On the binary quasi-cyclic codes


Буюклиева, Стефка (2013) On the binary quasi-cyclic codes Proceedings of the International Workshop OCRT, Albena, Bulgaria


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14081
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/