Access - разработка на приложения


Тужаров, Христо (2001) Access - разработка на приложения ПИК В.Търново


 
  Книга
 бази данни, модел на данни
 
  1408
 Христо Тужаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/