Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия.


Марковска, Ангелина (2006) Психологическата война - средство за манипулация в разпадаща се Югославия. сп. Международни отношения.бр. XXXV, N 2, с. 117-127. Print ISSN 0324-1029, COBISS.BG-ID 1169946596


 Взаимодействието между идеология и политика в повечето случаи е такова, че идеологията активно съдействува за утвърждаване на практическата политика-държавна или междудържавна. Често пъти идеологията доминира, като създава съответната социалнополитическа и интелектуално-духовна атмосфера. Възможно ли е национализмът да бъде превърнат в идеология, в кауза, за чието осъществяване се умира? Визирайки кризата на Югославската федерация започнала с края на комунистическите режими в Източна Европа отговорa, е “да”, но с уточнението, ако национализъм е еквивалент на патриотизъм. За Слободан Милошевич, основен проводник на националистическата идеология, превърната в държавна политика, вероятно да, но с уговорката, че той никога не го афишира открито, в прав текст. Популисткият национализъм на Милошевич притежава двойнствената природа на героя на Робърт Л. Стивънсън “ Д-р Джекил и мистър Хайд”, който страдащ от шизофрения през деня е почтен и милостив човек, а през нощта се превръща в зъл, отмъстителен звяр, който е готов да убива. Милошевич превръща националистическата идеология в инструмент на “психологическата война”, в оръжие, което сплашва, подчинява и мотивира, а при необходимост може и да стреля, смъртоносно. Тази раздвоеност на психиката на Стивънсовия герой се забелязва и в поведението на самия сръбски лидер по време на цялото му управление, силен и авторитарен за собствения си народ и коренно различен, дипломатичен, отстъпчив и шармантен за международната общност.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14077
 Ангелина Марковска

2. Узунов, Иво. " Хистеричната слепота на Адолф Хитлер". В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика", Изд. ИВИС, В.Търново, 2019.

1. Цветкова, Милена. Всяка комуникация е и манипулация. – В: Медии и обществени комуникации. София: Изд. на УНСС/ " Алма комуникация", 2009, №3, с.1-37. ISSN 1313-9908, http://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=68

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/