Джендър перспективи в теорията на Международните отношения и националната сигурност. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 2, Сб. международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2011г. Ред. Б Бузов.


Марковска, Ангелина (2011) Джендър перспективи в теорията на Международните отношения и националната сигурност. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 2, Сб. международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2011г. Ред. Б Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2011, с. 184-196. ISBN 978-8387-90-3, COBISS.BG-ID1234607076


 В кулоарите на Белия дом и особено извън него, в полето на международните отношения (МО), Кондолиза Райс е известна с прозвището си „Xеna” (от англ.) или „принцесата на войната”. Xena е анимационен герой, сексапилна и силна жена водеща непрестанни битки с митични същества.*2 Целта е да се постави под съмнение способността на Райс, да действа адекватно в сложна международна обстановка. Цитираните примери са само бегло доказателство за популярното схващане, че външната политика, международните отношения и национална сигурност са най-малко подходяща сфера за „изява” на нежния пол и то на ръководни длъжности. Публичното мнение цени високо у своите лидери качества като сила, твърдост, решителност, независимост и рационалност традиционно приписвани на мъжете, като доказателство за мъжественост. Обратно – жените са преценявани като емоционални и твърде слаби, за да носят на плещите си бремето на трудните международни решения и особено тези, свързани с военни конфликти на цената на човешки живот. „Как жените участват в международната политика?” и естествено „Как тяхното участие влияе върху самите МО?” Отговорът зависи преди всичко от перспективата, през която подхождаме, дефинирайки международната политика, МО и ролята на лидера съгласно т.нар. „първи модел” по Уолц.
  Доклад
 джендър, Кенет Уолц, система, МО, държава


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14070
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/