Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903). /Автореферат - Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/


Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903). /Автореферат - Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/ Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  14063
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/