Атинският университет и модернизацията на българската култура през XIX в.


Румпос, Димитриос (2009) Атинският университет и модернизацията на българската култура през XIX в. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2009, с. 319. ISBN 978-954-400-120-9. COBISS.BG-ID 1231618020


 
  Монография
 
 Издадено
  14062
 Димитриос Румпос

3. I. Tantschev.Bulgarische Studenten in den Lehranstalten Griechenlands (1878-1912). - В: Bulgarian Historical Review – Revue bulgare d’Histoire 3-4. Sofia: Academic Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2012. ISSN 0204-8906, с. 176. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=E6nauErFUIqppWuUWXB&page=1&doc=1

2. Надя Данова. Фрагменти от историята на изграждането на правната култура при българите. - В: Критика и Хуманизъм, списание за хуманитарни и социални изследвания. София, кн. 37, бр. 2/2011. ISSN 0861-1718, с. 213. COBISS.BG-ID 1121031908.

1. Афродита Алексиева. Книжовно наследство на българи на гръцки език през XIX век. Т. 1 Оригинали. София: Издателство „Гутенберг", 2010. ISBN 978-954-617-103-0 (т.1), с. 905. COBISS.BG-ID 1235674084

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/