Ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας (1453-2000)


Румпос, Димитриос (2007) Ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας (1453-2000) Велико Търново: Издателство „Астарта”, 2007, с. 210. ISBN 978-954-350-035-2. COBISS.BG-ID 1228049380


 
  Книга
 
 Издадено
  14061
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/