Информационни системи - анализ и проектиране


Тужаров, Христо (2001) Информационни системи - анализ и проектиране ПИК, В.Търново


 
  Книга
 системи, информационни системи, проектиране, анализ
 
  1406
 Христо Тужаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/