Притегателната сила на Китай.Защо мигрантите избират да останат?


Йонкова, Теодора (2017) Притегателната сила на Китай.Защо мигрантите избират да останат?


 Статията представя основните фактори, които влияят на решението на мигрантите да останат и да живеят в Китай, като същевременно дава кратко обяснение на миграционните процеси в различни исторически периоди.
  Статия
 миграция, икономическо развитие, фактори, напредък
 Издадено
  14057
 Теодора Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/