Облеклата по време на династия Тан


Йонкова, Теодора (2016) Облеклата по време на династия Тан Сборник с доклади от научна конференция на тема: " Дипломатически, икономически и културни взаимоотношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново 25-26 септември, 2015 г.


 Статията дава исторически опис на облеклата от времето на династия Тан. Дават се техните наименования и кратко описание на всеки един вид облекло.
  Доклад
 хуфу, жуцюн, коприна, техники на боядисване
 Издадено
  14056
 Теодора Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/