По следите на Чи


Йонкова, Теодора (2014) По следите на Чи Сборник с доклади от научна конференция на тема: " 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР", Велико Търново 26- 27 септември, 2014 г., Издателство "Фабер"


 Статията описва кратко понятието "Чи", нетовият произход, тълкувания, история и употреба.
  Статия
 чи, ци, философски течения
 Издадено
  14055
 Теодора Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/