Първи стъпки в чуждоезиковото обучение в Китай


Цончева, Полина (2015) Първи стъпки в чуждоезиковото обучение в Китай В: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2015, 75-81 с. ISBN: 978-619-00-0406-6, COBISS.BG-ID: 1286339300


 Авторът прави опит да пресъздаде историческата обстановка в Китай по време на последната династия Цин, за да потърси конкретните причини и мотивацията на китайските управници да "възпитат" собствени преводачи и да създадат "първото модерно държавно училище за чужди езици".
  Доклад
 чуждоезиково обучение, Китай
 Издадено
  14043
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/