Сугестопедията на китайска почва


Цончева, Полина (2015) Сугестопедията на китайска почва В: Проглас, 2015, кн. 2. Print ISSN: 0861-7902; COBISS.BG-ID: 1276123876


 
  Доклад
 
 Издадено
  14042
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/