Brief remarks оn Concept of Education and Implementation of Education Policies in Bulgaria and China


Цончева, Полина (2014) Brief remarks оn Concept of Education and Implementation of Education Policies in Bulgaria and China В: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, 2014, 175-181 с. ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID 1271465188


 Докладът представя авторови разсъждения върху концепциите за образование, възприети и въвеждащи се в България и Китай на база исторически факти.
  Доклад
 образование, Китай, България
 Издадено
  14041
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/