Компютрите отвън и отвътре


Тужаров, Христо (2000) Компютрите отвън и отвътре ПИК, В.Търново


 
  Книга
 компютърни архитектури, компютри
 
  1404
 Христо Тужаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/