Пу Сунлин, Истории за чародейства от кабинета на приказливия


Беливанова, Бора (2014) Пу Сунлин, Истории за чародейства от кабинета на приказливия изд. Фама, 2014 ISBN: 978-954-597-504-2


 Книгата съдържа превод на български език на 48 новели, чиито автор е Пу Сунлин и които бележат апогея на китайската класическа литература и представляват културен феномен, своеобразна енциклопедия на живота в Китай през смутния ХVII век.
  Книга
 китайска литература, класика, новели
 Издадено
  14038
 Бора Беливанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/