Дъх...но и дух!


Беливанова, Бора (2014) Дъх...но и дух! Сборник с доклади от международна научна конференция "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР", изд. Фабер, В. Търново, 2014 г. ISBN: 978-619-00-0185-0


 
  Доклад
 класическа китайска литература, ци, поезия
 Издадено
  14034
 Бора Беливанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/