Од мржње и одбацивања до љубави и прихватања – социјално-емоционални развој детета у „Јану Бибијану“ Елина Пелина


Стаменкович, Сава (2016) Од мржње и одбацивања до љубави и прихватања – социјално-емоционални развој детета у „Јану Бибијану“ Елина Пелина Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи. Ур. Бојана Димитријевић. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 211-220. (УДК 821.163.2.09-93-31 Пелин Е. / ISBN 978-86-7379-411-2)


 У уводу рада дат је кратак преглед целокупног стваралаштва Елина Пелина и разматран њеroв значај за бугарску књижевност, као и новине које је увео у бугарску књижевност за децу. Средишњи део рада сагледава романе за децу (или делове једног романа) Елина Пелина, "Јан Бибијан: невероватни доживљаји једног дечака" и "Јан Бибијан на Месецу" као билдунгсромане. Пелинов јунак, Јан Бибијан, проћи ће кроз фантастичне авантуре и у том процесу сазрети, тј. из обесног детета које одбацује и мрзи људе преобразиhе се у смиреног младића који прихвата свет око себе и унапређује га.
  Доклад
 Елин Пелин, Јан Бибијан, социјално-емоционални развој, фантастика, научна фантастика
 Издадено
  14033
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/