Значење робота – „Р.У.Р.“ Карела Чапека


Стаменкович, Сава (2016) Значење робота – „Р.У.Р.“ Карела Чапека Стаменковић, Сава, Стаменковић, Зоран. У: Језик, књижевност, значење – књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 367-378. (УДК 821.162.3.09-2 Чапек К. 81'37:00752 / ISBN 978-86-7379-408-2)


 Рад се бави једном од првих научнофантастичних драма у светској књижевности. Карел Чапек не само да је у светску књижевност увео тему робота и њиховог сукоба са човеком као творцем и експлоататором, већ је у све светске језике увео и саму реч робот. Размотрићемо порекло ове речи, њено првобитно значење, те еволуцију њеног значења, кроз анализу овог и других дела научне фантастике. Како се однос човека према роботу може сагледати у дискурсу Ја/Други? Може ли робот постати човек и може ли (и треба ли) да човек буде сличнији роботу? Испитаћемо како се савремена књижевност и филозофија одређују по тим питањима. Другим речима, покушаћемо да утврдимо однос савременог друштва према технологији и њеном утицају на човека.
  Статия
 научнофантастична драма, Карел Чапек, Р.У.Р., робот, значење, трансхуманизам, постхуманизам
 Издадено
  14032
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/