Религија „Земљоморја“ Урсуле Легвин


Стаменкович, Сава (2016) Религија „Земљоморја“ Урсуле Легвин Уметност и контекст: Религија у уметничким делима. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Биљана Ћирић. Српска академија наука и уметности – Огранак у Нишу и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. Стр. 123-135. (УДК 821.111(73)-311.9.09 Легвин У. / ISBN 978-86-7025-586-9)


 У раду испитујемо религијски систем и веровања становника Земљоморја, представљеног у романима и причама Урсуле Легвин, објављиваним од 1964. до 2001. Два супротстављена модела, од којих је један готово атеизам, а други готово теократија, грађени су од елемената различитих религија и митологија. Осим елемената из хришћанства, ту откривамо и утицаје индијске, индијанске и ране европске митологије. Ипак, као главни утицаји на дело стоје источни религијско-филозофски системи (у првом реду таоизам), што је ово дело високе фантастике учинило прекретницом у историји жанра.
  Статия
 религија, митологија, таоизам, Библија, Земљоморје, Урсула Легвин
 Издадено
  14031
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/