Гестови и поднаписи у првом српском филму „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“


Стаменкович, Сава (2015) Гестови и поднаписи у првом српском филму „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“ Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури Бугара и Срба. Ур. Ценка Иванова и др. ВТУ: Велико Трново, 2015, стр. 177-188. (ISBN 978-619-208-010-5)


 У првом делу рада дајемо кратку историју овог филма, да бисмо онда пажњу посветили функцији међунатписа и гестова. Међунатписи, који су додати 2003, прате радњу, повезују сцене и објашњавају их, посебно савременом гледаоцу. Пренаглашеном гестикулацијом надомешћује се одсуство звука, али и одлично слика карактер Карађорђа Петровића. Он је и велики јунак, и нагао и прек човек. У завршном делу рада бавимо се фантастиком у филму, тј. гестовима посвећења, увођења Карађорђа у ред бесмртника.
  Статия
 Чича Илија Станојевић, Карађорђе, неми филм, међунатписи, гестови, фантастика
 Издадено
  14030
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/