Сусрет маргина у „Пољупцу жене паука“ М. Пуига


Стаменкович, Сава (2014) Сусрет маргина у „Пољупцу жене паука“ М. Пуига Стаменковић, Сава, Трнавац Ћалдовић, Наташа. У: Језик, књижевност, маргинализација. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 561-572. (УДК 821.134.2(82).09 Пуиг М. / ISBN 978-86-7379-324-5)


 Рад се бави четвртим, најпознатијим романом аргентинског писца Мануела Пуига. Кроз анализу главних ликова, Луиса Молине и Валентина Арегија, испитујемо у каквом су положају у друштву у коме живе, као и да ли је контакт између маргина којима припадају могућ (Молина је хомосексуалац, Ареги левичар и револуционар). Да ли је тај контакт специфичан због услова у којима су (затвор – учинак двоструке маргинализације) и да ли се слободом мења? Кроз анализу филмова које Молина препричава и Арегијевих снова/халуцинација, покушавамо да одгонетнемо њихов однос према друштву и према оном другом. Краћи део рада бави се и истоименим филмом Хектора Бабенка као једним од могућих начина читања овог романа.
  Статия
 маргинализација, хомосексуалност, затвор, револуција, психоанализа, филм, Мануел Пуиг, Пољубац жене паука
 Издадено
  14026
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/