Будућност пола у „Венери плус икс“ Т. Стерџена


Стаменкович, Сава (2014) Будућност пола у „Венери плус икс“ Т. Стерџена Савремене парадигме у науци и научној фантастици (Наука и савремени универзитет 3). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 289-299. (УДК 821.111(73).09-311.9 Стерџен Т. 82.01:305 / ISBN 978-86-7379-348-1)


 Роман Теодора Старџена "Венера плус икc", објављен 1960. године, толико је утицајан да је једно од највећлх америчких удружења за сексуалне слобoде и једнакост узело њеroв наслов за свој назив, а делове ромала уврстило у свој програм. У раду се бавимо погледом трансхуманиста на односе између полова и уопште будућности пола. Како изгледа будуће друштво Ледом, како је уређено и створено, шта је у њему вештачко, а шта природно и да ли ће та два појма уопште нешто значити у будућности? Да ли је реакција Чарлија Џоунса, посетиоца Ледoма из 50-их година ХХ века, на сазнање да су научници вештачки мењали људско тело, природна и да ли би тако реаговао и човек из 2013. roдине? У раду испитујемо и место овог дела у СФ традицији борбе полова - колико се разликује у односу на научнофалтастичне романе који се баве сличном тематикоoм, а колико позајмљује од њих, тј. њима. Разматрамо укратко и како се Стерџенове идеје односе према филозофским разматрањима пола 70-их roдина ХХ века, посебно феминистичким.
  Статия
 пол, трансхуманизам, научна фантастика, Теодор Стерџен, Венера ппус икс
 
  14025
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/