Gedo senki – (не)успела екранизација Земљоморја Урсуле Легвин


Стаменкович, Сава (2014) Gedo senki – (не)успела екранизација Земљоморја Урсуле Легвин Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац. Стр. 167-178. (UDK 821.111(73)-311.9.09 Le Guin U. 821.111(73)-311.9:791.228(52) / ISBN 978-86-85991-61-5)


 Рад се бави адаптацијом треhе и четврте књиге циклуса "Земљоморје" Урсуле Легвин, коју је 2006. урадио Горо Мијазаки. У главном делу рада проучавамо како су две приповедне линије, једна из романа "Најgаља обала", друга из романа "Техану", спојене у једну, те какве су последице тог спајања. У краћем делy рада анализирамо и друге елементе анимеа - ликове, главне теме, употребу музике и пејзажа.
  Статия
 адаптација, епска фантастика, аниме, Урсула Легвин, Студио Гибли
 Издадено
  14024
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/