Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана


Стаменкович, Сава (2015) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Монографија „Из новије дубровачке књижевности“. Ур. Ирена Арсић. Београд: Арс Либри. Стр. 185-204. (ISBN 978-86-7588-225-1)


 Част от монография „Из новије дубровачке књижевности“. Редактор: Ирена Арсић. Београд: Арс Либри. 2015. (ISBN 978-86-7588-225-1)
  Монография
 историјска мелодрама, Матија Бан, историјски оквир
 Издадено
  14023
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/