Радев, Радослав. Ана Карима – жената творец, пророкувана да бъде „майка на това, което ще дойде” - Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Сб. Състав. и редактор Милена Кирова. С., 2009. 175-190.


Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Ана Карима – жената творец, пророкувана да бъде „майка на това, което ще дойде” - Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Сб. Състав. и редактор Милена Кирова. С., 2009. 175-190. София


 Статията представя цялостно житейския път и творчеството на Ана Карима и е осъществен аналитичен подход към нейните разкази.
  Статия
 разкази, Париж, феминизъм, житейска съдба


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14018
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/