Радев, Радослав. Изкуство на свободното любопитство. В: Пламен Легкоступ. Каталог. 2009. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. С., 2009.


Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Изкуство на свободното любопитство. В: Пламен Легкоступ. Каталог. 2009. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. С., 2009. София. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.


 Статията представя цялостно и аналитично живописта на художника Пламен Легкоступ.
  Статия
 архитектура, натюрморт, риби, архитектурен пейзаж


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  14017
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/