Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех и творчеството на Станислав Сивриев. Сб. Станислав Сивриев в българската литература. Материали и проучвания по повод 85-годишнината от рождението на писателя. 61-66.


Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех и творчеството на Станислав Сивриев. Сб. Станислав Сивриев в българската литература. Материали и проучвания по повод 85-годишнината от рождението на писателя. 61-66. Варна,Изд. Славена.


 Статията се спира върху прозата на Станислав Сивриев, за да означи естетиката на смеха.
  Статия
 смях, веселие, присмех


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14016
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/