Радев, Радослав. Дрехата – скритото или откритото тяло. – Тело и одело у култури срба и бугара (Тяло и дрехи в културата на сърби и българи). Ниш, 2010. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. с.179-184.


Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Дрехата – скритото или откритото тяло. – Тело и одело у култури срба и бугара (Тяло и дрехи в културата на сърби и българи). Ниш, 2010. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. с.179-184. Ниш, Р Сърбия


 Статията изследва еротиката на дрехата.
  Статия
 дреха, голота, съблазън


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14014
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/