Радев, Радослав. Видимият смях и водещият глас. – И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Сб. Авторски колектив. с.144-155.


Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Видимият смях и водещият глас. – И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Сб. Авторски колектив. с.144-155. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2010.


 Статията изследва значенията на смеха, свързани с неговата звукова проява от Средновековието до съвремието като се свързва с образа на шута и на смехотвореца.
  Статия
 глас, звук, шут, смехотворец, шут, карнавал


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14013
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/