Радев, Радослав. Образът на Европа в творчеството на Петко Славейков. - Сборник материали конференции ”Славейкови празници” 2008-2009. Трявна, 2010. с.79-88. Сборник „Славейковото общество. Изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. ISBN 978-954-533-3. с.13-18.


Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Образът на Европа в творчеството на Петко Славейков. - Сборник материали конференции ”Славейкови празници” 2008-2009. Трявна, 2010. с.79-88. Сборник „Славейковото общество. Изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. ISBN 978-954-533-3. с.13-18. София.Изд. Кралица Маб.


 Статията разглежда вижданията на Петко Славейков за Европа, основаващи се на разбиранията, че тя е напреднала в образованието, цивилизована е, но е обърнала фунията с тясното към себе си, за да прибира облагите от целия свят.
  Статия
 образование, Европа, постижения, нравственост


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14012
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/