Радев, Радослав. Благополучно бавната ферментация на Николай Даскалов. – В паметта на сърцето. 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов. В. Търново. 2009. Сб. Състав. Бонджолов, Христо, Валерия Живова. 77-80.


Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Благополучно бавната ферментация на Николай Даскалов. – В паметта на сърцето. 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов. В. Търново. 2009. Сб. Състав. Бонджолов, Христо, Валерия Живова. 77-80. В. Търново


 Статията ни въвежда в света на слависта проф. Николай Даскалов и разглежда неговите възгледи за литературата, изкуството, културата, открива характера на изследвача.
  Статия
  славистика, послания, житейско кредо


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14011
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/