Радев, Радослав. Енциклопедия българска еротика. Т. 1. А-М. 452 с. С цветно приложение и илюстрации. ISBN 978-954-579-766-8


Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Енциклопедия българска еротика. Т. 1. А-М. 452 с. С цветно приложение и илюстрации. ISBN 978-954-579-766-8 Варна, изд. „Славена”.


 Енциклопедията представлява аналитично и обзорно включване на проблеми, теми, области – фолклор, литература, музика, изобразително изкуство, които засягат проблема за еротичното.
  Книга
 еротика, град, село, фолклор, литература, изобразително изкуство, Хитър Петър


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14010
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/