Радев, Радослав. Назоваването и преназоваването в поезията на П. К. Яворов – Традиция и модерност в българската наука и образование.- Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”. Книга ІV. с.156-165.


Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Назоваването и преназоваването в поезията на П. К. Яворов – Традиция и модерност в българската наука и образование.- Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”. Книга ІV. с.156-165. Силистра


 В статията се разглежда особеното формиране на думи опизиции в поезията на П. К.Яворов – добро-и-злото, истина-лъжа, жизнемрака, радост-горестта и др. като се съотнасят към стихотворението "Една дума"
  Статия
 добро-и-злото, истина-лъжа, опозиция, раздвоение, трагично


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14009
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/