Радев, Радослав. Смехът в селото и града. Сб. Селото и градът в културата на българи и сърби/ Село и град у култури бугара и срба. Ред.Иванова, Маркович, Йор. с.155-167.


Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Смехът в селото и града. Сб. Селото и градът в културата на българи и сърби/ Село и град у култури бугара и срба. Ред.Иванова, Маркович, Йор. с.155-167. В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.


 Статията поставя въпроса за жизнеността на смеха в селото и за неговата показност в условията на града, свързани с площада, пазара, чаршията.
  Статия
 пазар, игра, дворец, поезия, село, анекдоти


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14007
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/