Радев, Радослав. Естетика на ръката в творчеството на Пенчо Славейков – Сборник материали от конференции „Славейкови празници 2010-2011. Трявна, 2012. с.3-20.


Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на ръката в творчеството на Пенчо Славейков – Сборник материали от конференции „Славейкови празници 2010-2011. Трявна, 2012. с.3-20. Трявна


 В статията е проследено цялостното виждане на Пенчо Славейков за богословската, поетическата и интимната идея за ръката в стихосбирките "На Острова на блажените" и "Сън за щастие"
  Статия
 ръка, милване, богоборец, съдба


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14006
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/