Жанета Налевайк. „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията


Дойчинова, Станка (2012) Жанета Налевайк. „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията Проглас, кн. 2, В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0861-7902


 
  Превод
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14002
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/