Войчех Ягелски, Баши – доказателство за съществуването на Бог


Дойчинова, Станка (2014) Войчех Ягелски, Баши – доказателство за съществуването на Бог София, Литературен вестник, бр. 19, 2014 г, с. 25-27


 
  Превод
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14000
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/