Църква и общество в България днес


Миланов, Росен (2016) Църква и общество в България днес Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 176 с. ISBN ISBN 978-619-208-074-7


 Църква и общество в България днес е журналистическо-богословско изследване, търсещо причините за незадоволителното настоящо положение на Православната църква в България, а и навсякъде другаде в съвременния свят. От една страна, това е сборник, който се състои от пет глави, визиращи най-сериозните духовни болести на Православната църква: 1. Православен тоталитаризъм. 2. Старостилно мислене. 3. „Масовизация“ на християнството. 4. Неосхоластика. 5. Посланието на Църквата в съвременния свят. От друга страна, петте глави съставляват хомогенен текст, в последната част на който се посочва единственият възможен (според автора) път за подобряване състоянието на Църквата: създаването на „острови“ на истинското християнство. Книгата Църква и общество в България днес би предизвикала интерес не само в журналистическите и богословски среди, но и у по-широка читателска аудитория. Предпоставки за това са визираните актуални проблеми, директното поставяне и разглеждане на често избягвани, неудобни въпроси, както и търсенето на причините и следствията за явления, отнасящи се до съвременното общество и всеки един негов член.
  Монография
 Църква, общество, религия, теология, християнство, православие
 Издадено
  13995
 Росен Миланов

1. Канев, Георги. – В: сп. Алманах, бр. 7 (година III), 2017, с. 60 – 66: рецензия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/