Превод от гръцки на стихове на О. Елитис - Из “Дневник на един въображаем април”


Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на стихове на О. Елитис - Из “Дневник на един въображаем април” Електронно списание Public Republic - http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/29279.php


 
  Превод
 
 Издадено
  13990
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/