Детската градина и семейството в подготовката на децата за писане


Гостилов, Стефан (1999) Детската градина и семейството в подготовката на децата за писане Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново


 Грижата за подготовка на децата за училище е задължение и отговорност на учебните заведения и семейството. Основавайки се на решените и нерешени проблеми в разработката се търсят по-ефективни способи за съвместна работа с родителите.
  Доклад
 подготовка, писане, обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1399
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/